Lista documentelor necesare

Fiecare caz este analizat în mod individual. Deși lista documentelor variază de la caz la caz, obligatoriu sunt necesare:

Documente necesare

1. Cerere tip, se completează la biroul companiei;
2. Copia actului de identitate a debitorului soţului/soţiei acestuia;
3. Copia certificatului de căsătorie (unde este cazul);
4. Acte de proprietate ale imobilului;
5. Schiţe ale planului cadastral (unde este cazul);
6. Raportul de Evaluare a locuinței;
7. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, se completează la biroul companiei.

Oferta noastră