Sale & Lease back

Ai întrebări?

(+373 22) 256-008 Luni - Vineri, 9:00 - 17:00

Ne poți contacta zilnic pentru întrebări de creditare.

Descrierea serviciului

Deţinerea proprietăţilor vă oferă o stabilitate şi siguranţă pe termen lung. Însă deseori apare necesitatea unui numerar pentru o idee de afaceri de succes, sau posibilitatea de a face pur simplu o investiţie rentabilă. Este important ca la un moment dat sa putem rapid face rost de numerar. Prin produsul Sale & Lease Back vă oferim posibilitatea să faceţi rost rapid şi sigur de numerar pentru necesităţile urgente, şi să păstraţi şi imobilul în folosinţă. Ratele de leasing sunt împărţite în 20 de ani, ceea ce dă posbilitatea de rambursare pentru orce proiect sănătos.

Caracteristici

Suma maximă acordată pe familie până la 40 000 euro;

Obţineti până la 70% din valoarea de piaţă a bunului imobil;

Decizia de creditare în 24 de ore, ne ocupăm cu perfectarea tuturor actelor;

Calculăm capacitatea de plată inclusiv din proiectul finanţat;

Dobânda 12,5% anual. Comision unic la eliberare 2%;

Criterii de eligibilitate

Vârsta cuprinsă între 18-50 de ani;

Venitul acceptat din toate activităţile cît și cel de peste hotare;

Întrebări frecvente

  • Cine este proprietarul imobilului procurat?

    Proprietarul imobilului devine Compania Locuinţa Accesibilă Leasing IFN SA, cu notarea dreptului de leasing a persoanei fizice care a încheiat contractul de leasing.

  • Care sunt garanțiile că după achitarea integrală a ratelor de leasing, compania va renunța la orice drept asupra imobilului procurat?

    Conform legislației în vigoare, Compania de Leasing (finanțatorul) este obligată ca la achitarea valorii reziduale (ultima rată de leasing din grafic), să elibereze un certificat prin care confirmă că nu mai are pretenții față de bunul respectiv. În baza acestui Certificat, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va trece ca unic proprietar clientul care a semnat contractul de Leasing ( utilizatorul). La fel, utilizatorul este asigurat prin lege (cu condiția înregistrării Contractului de Leasing la ANCPI) și nu poate pierde nicicum dreptul de a deveni proprietar ar imobilului cu excepția imposibilităților de a achita ratele de leasing lunare.

  • Cine achită impozitele asupra imobilului, utilitățile, și alte cheltuieli legate de întreținerea imobilului?

    Conform contractului de leasing și a Legislației în vigoare impozitele, utilitățile și alte cheltuieli legate de întreținerea imobilului sunt suportate de către Utilizator. La semnarea contractului de leasing, părțile mai semnează un act de predare- primire, prin care imobilul trece în gestiunea utilizatorului, iar Compania de Leasing face toate demersurile oficiale ca utilizatorul să fie inclus în toate facturile și alte acte legate de imobilul respectiv.

Oferta noastră